เตรียมสรุปผล ภาพรวมการทำงานของ คสช. มั่นใจ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศพัฒนา ประชาชนเป็นสุข เศรษฐกิจก้าวไกล

การเมือง ข่าวสาร

เตรียมสรุปผล ภาพรวมการทำงานของ คสช. มั่นใจ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศพัฒนา ประชาชนเป็นสุข เศรษฐกิจก้าวไกล

วันที่ 29 เม.ย. 62 กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ได้ออกมาเผยออกมาว่า การสัมมนาสำนัก เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในวันนี้

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน

ได้มอบหมายให้ฝ่ายต่างๆของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตระเตรียมจัดทำสรุปผล

การจัดการในภาพรวมตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เข้ามาแก้ไขปัญหาของประชาชน

บริหารจัดแจงแล้วก็วางรากฐานให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมไทย

พร้อมให้นำข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้วเผยแพร่ให้สามัญชนได้รับรับรู้

อีกทั้งในระดับพื้นที่รวมทั้งในรูปภาพรวม เพื่อมองเห็นถึงการพัฒนา รวมทั้ง ความเจริญก้าวหน้า

ของประเทศตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

ขอบพระคุณที่มา / khaosod