บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ มักทิ้งไว้ด้วยคราบ “น้ำ ต า”

ข้อคิด

บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ มักทิ้งไว้ด้วยคราบ “น้ำ ต า”

บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ มักทิ้งไว้ด้วยคราบ “น้ำ ต า”

วันนี้ ร้ อ ง ไ ห้ เ สี ย ใ จ จนคิดไปว่าแผ่นดินจะถ ล่ ม ฟ้าจะทลาย

แต่พอ ร้ อ ง ไ ห้ ห นั ก เข้า ก็ต้องพักหายเหนื่อย ช่วงที่กำลังสะอื้นไห้

ช่วงที่ต้องพักปาดน้ำตา คือช่วงเวลาที่เริ่มได้สติแล้วหันไปมองรอบๆ

ฟ้าก็ยังไม่ถ ล่ ม แผ่นดินก็ยังคงเดิม

ทุกสิ่งอย่างยังคงเดิม และคนที่อยู่กับเรา คือ “ตัวเอง”

น้ำตาเริ่มจางหาย สติเริ่มกลับมาอีกครั้งว่าจะเดินต่อไปยังไงดี

เหนื่อยจากงานใช่ไหมพักก่อน ถูก ด่ ามาหนักใช่ไหม งั้นอย่าคิด

ถูกทิ้งมาสดๆ ร้อนๆ หยุดตั้งคำถามกับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว

สามีทิ้งไปมีคนใหม่ ปล่อยเขาไปอย่ายึดติด

ท ะ เ ล า ะ กับพ่อแม่หนักมาก ช้าก่อนรอให้แผลใจมันบรรเทา

ทุกคนล้วนแล้วแต่เคยผ่านห้วงเวลาเศร้าหนัก เสียใจหนัก

ร้องไห้หนักมาแล้วทั้งนั้น แต่เราก็ยังผ่านมาได้ทุกครั้งนะ

แม้จะถูกคนอื่นทำร้ า ยแค่ไหนแต่เราต้องไม่ทำร้ า ยตัวเอง

กลับมารักและดูแลใจตัวเอง

ไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อให้ตัวเองได้รู้ว่ายังรักตัวเองอยู่

ตัวเรานั่นมีค่ามากกว่าคนที่มันทิ้งเรา

คนที่มันทำร้ า ยเรา คนที่มัน ด่ าเรา

ทำไมเราต้องไปให้ค่าให้ราคา

กับคนที่ไม่รักเราด้วย ยกเว้นพ่อแม่นะ!

ที่เขา ดุด่ าเราเพราะเขารักเราคนละประเด็น!

ปาดน้ำตาแล้วยิ้มให้กับตัวเองเถอะนะ

เรื่องนี้มันได้มอบบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเอง

สอนให้เรานำข้อผิดพลาดไปไว้เตือนใจตัวเอง หากผ่านบททดสอบนี้ไปได้

เราจะเข้มแข็งขึ้นนะคะ สู้ๆ

และเป็นกำลังใจให้คนที่วันนี้ร้องไห้หนัก

เสียใจหนัก ทุกข์หนัก คุณไม่ได้ร้องไห้เพียงลำพัง ยังมีอีกหลายๆ

ล้านคนที่ร้องไห้เหมือนคุณอยู่รวมถึงแอดมินก็คือหนึ่งในนั้น

ขอขอบคุณ แบ่งปันกันไปขอบคุณกันบ้าง