วันใดที่ ใ จ เ ธ อ กว้าง เรื่องใหญ่แค่ไหน ก็จะกลายเป็น เ รื่ อ ง เล็ก

ข้อคิด

วันใดที่ ใ จ เ ธ อ กว้าง เรื่องใหญ่แค่ไหน ก็จะกลายเป็น เ รื่ อ ง เล็ก

ที่จริงแล้ว

เราทุกคนไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย

ขอเพียงสุขภาพแข็งแรง

มีคนรักคนเข้าใจ

แค่นี้ ก็ถือว่ามั่งมีศรีสุขแล้ว

ที่จริงแล้ว

วันใดที่ใจเธอแคบ

เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่

วันใดที่ใจเธอกว้าง

เรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็ก

เห็นความจริงในข้อนี้ ย่อมเห็นในสัจ ธ ร ร ม

.

ที่จริงแล้ว

โอบอุ้ม คือ ความอบอุ่นที่อุ่นกว่าผ้าห่มหนา

อภัย คือ ความอ่อนโยนที่นุ่มกว่านุ่นหรือฝ้าย

โอบอุ้มคนที่เดินเข้ามาในชีวิต

อภัยคนที่เดินออกไปจากชีวิต

ที่จริงแล้ว

ที่เธอเหนื่อยกับชีวิต

สาเหตุรองมาจากการดิ้นรนสู้ชีวิต

สาเหตุหลักมากจากการดิ้นรนตามเติมความอยาก

.

ที่จริงแล้ว

เธอไม่มีทางรู้ว่าตัวเองเข้มแข็งเพียงใด

จนถึงวันหนึ่ง วันที่เธอต้องเลือกที่จะเข้มแข็ง

เพราะไม่มีทางอื่นให้เธอเลือกแล้ว

ที่จริงแล้ว

สิ่งใดเป็นของเธอ

มันไม่มีทางกลายเป็นของคนอื่น

หากเธอได้พยายามแล้ว

เธอถนอมรักษาแล้ว และเธอก็ทำดีที่สุดแล้ว

นอกเหนือจากนั้นมันจะเป็นยังไงต่อ

ก็ให้ชะตาเป็นผู้กำหนดเถิด

ขอขอบคุณ : นุสนธิ์บุคส์