ฝึกให้ “อภัย” เพื่อใจที่เป็นสุข คนที่ทุกข์ต้องไม่ใช่เรา

ฝึก “ให้อภัย” เพื่อใจที่เป็นสุข คนที่ทุกข์ต้องไม่ใช่เรา

เหตุผลที่เราควรให้อภัยกับคนที่คิดไม่ดีกับเรา

เคยไหม บางครั้งอยากปล่อยวาง อยากให้อภัย

พยายามหลายครั้งก็ทำไม่ได้ผลสักที

ยิ่งคิดยิ่งแค้นที่เขาทำไม่ดีกับเราไว้

ยิ่งคิดยิ่งเพิ่มแต่ความรู้สึกจงเ กลียดจงชัง

อยากให้มองแบบนี้… คนที่ทำให้เราทุกข์นั้น

เขาเข้ามาในชีวิตเราเพื่อเป็นบททดสอบให้ชีวิตเรา

เป็นคนที่เราควรขอบคุณ และ ให้คุณค่าเขามากๆมาก

หากใจเรามีแต่ความเครียดแค้ นแบบเขาบ้างละ…?

นั่นคือ “จิต” ที่ไม่มีความรัก ความเมตตา กรุณา

สังเกตใจของเราดูว่าเป็นอย่างนั้นอยู่หรือไม่..?

หากคิดว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนที่ “น่าสงสาร” ล่ะ

คนที่ทำไม่ดีกับคนอื่น ไม่ว่าทางกาย วาจา ใจ

เป็นคนที่ได้ทำกรรมไม่ดีไปแล้ว น่าสงสารเขานะ

สักวันเขาก็อาจจะต้องรับผลจากกรรมไม่ดีที่เขาทำไว้

ไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าเขาจะได้รับผลเมื่อไหร่

– คนที่ทำร้า ยคนอื่น แล้วยังไม่รู้ว่าตนทำไม่ดี น่าสงสาร เพราะเขาจะทำกรรมไม่ดีซ้ำไปเรื่อยๆ

จนชีวิตตัวเขาเองจะหาความสงบสุขอย่างแท้จริงไม่ได้

– คนที่ทำร้า ยคนอื่น ส่วนใหญ่จะเกิดจากภายในจิตใจของเขาเป็นคนไม่มีความสุข

จริงๆ แล้วเขาเป็นคนอ่อนแอ แก้ปัญหาของตนที่ต้นเหตุไม่ได้ จึงต้องระบายออกมาเป็นพฤติกรรมแย่ๆ

เห็นไหมว่าเขาเป็นคนน่าสงสาร เราจึงไม่ควรไปถือสา

เมื่อเรามีใจคิดอยากอภัยและปล่อยวางแต่ทำไม่ได้สีกที

นั้นถือเป็นเรื่องที่เดินทางถูกแล้ว มาทางถูกแล้ว เหลือแค่ปฏิบัติและพยายาม

วิธีก็คือ เมตตา กรุณาต่อเขาเหล่านั้น มองเขาเป็นเสมือนเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราคนหนึ่ง

ปรับวิธีการคิดว่าเขาเป็นคนน่าสงสาร เขาต้องรับผลของกรรมที่ก่อไว้จำนวนมาก

เรารู้รสชาติแล้วว่ามันทุกข์เช่นไร และ เมื่อเขาต้องได้รับบ้างไม่วันใดก็วันหนึ่ง เขาจะทุกข์สาหัสสักเพียงใด

เวลาโกรธแค้นใครมากๆ อย่าไปส าปแ ช่งใครเขา เพราะเมื่อเราคิดไม่ดี โกรธแค้นเขา

ความคิดไม่ดีคำพูดไม่ดีมันก็เกิดจากตัวเรานี่แหละ ความรู้สึกแย่ๆเราได้รับเองก่อนเสมอ

วางใจให้รู้จักรัก เมตตา กรุณา ฝึกคำว่าอภัยให้บ่อย

ไม่ยึดมั่นถือมั่น มันจะหลุดพ้นเอง มันจะคลาย มันจะปล่อยวางเอง