“เดินออกมาให้ไกล เพื่อหัวใจของเราเอง”

“เดินออกมาให้ไกล เพื่อหัวใจของเราเอง”

คน..บางคน รักมากแค่ไหน ก็เหมือนไร้ค่า

ที่บางที่ หากยืนอยู่ แล้วไม่มีความสุข

อยู่ไป .. ก็เจ็บไป แบบที่ก็ไม่รู้ว่าจะเจ็บจนถึงเมื่อไหร่

บางที การตัดสินใจที่จะ ‘เดินออกมา’

มันก็อาจจะเป็น ‘ทางเลือกที่ดีกว่า’

แม้มันอาจจะยาก .. และอาจจะทำให้เจ็บมาก

แต่ขอให้เชื่อในการทำงานของเวลา

ว่าทุกความเจ็บ ทุกความปวด

‘ย่อมมีวันสิ้นสุด’

วันหนึ่ง .. ไม่ว่าจะเป็นเสียง เรื่องราว คำพูด หรืออะไร ๆ ที่เคยรู้สึก

มันก็จะไม่ได้ทำให้เรารู้สึก .. เหมือนเก่า

แต่หากเป็นในกรณีที่ยังเดินออกมาไม่ได้

เพราะเหตุผลบางอย่าง หรือด้วยเงื่อนไขบางประการที่จำเป็น

การอยู่กับความเจ็บอย่างไม่ทรมาน .. มันก็อาจจะยากหน่อย

แต่ขอให้ค่อย ๆ ปรับวิธีการคิด และการวางใจให้ดี ๆ

ไตร่ตรองในปัจจัยและเงื่อนไขที่ตัวเองมี

แม้จะไม่สุข ..

แต่เราก็เลือกจะทุกข์ให้น้อย .. และน้อยลงไปเรื่อย ๆ ได้

แค่รู้จักยอมรับ .. ความจริง

ไม่ใช่ก้มหน้ายอมรับ .. ชะตากรรม

เพราะคนกำหนดชะตา .. ไม่ใช้ดิน ฟ้า อากาศ

แต่มันเป็นตัวเราเอง ที่กำหนดได้ .. ด้วยสมองและสองมือ

ถืออะไร วางอะไร คิดอะไร ทำอะไร

ขอให้รู้และเข้าใจว่า..

เราต้องการอะไร และเราจะทำยังไง

เพราะจุดที่ยืนแล้วสบายใจ .. เป็นจุดที่เราต้องหาเอง

หากว่า .. ยังหาไม่ได้

ก็ขอให้ยิ่งขยับ .. ยิ่งใกล้

ไม่ใช่ยิ่งขยับ .. ยิ่งไกลห่าง

ชีวิต .. จะได้มีความสุข ในแบบที่มันควรจะเป็น

ด้วยการยืนอยู่ในจุดที่เราควรจะยืนกันได้เสียที

cr. page ผมเอง